Spring til indhold

Tildelingskriterier

Din forenings aktivitet skal opfylde disse kriterier for at søge tilskud til aktiviteter, kørsel og lokaler.

Kriterier for tilskud til aktiviteter med forebyggende sigte primært målrettet borgere over 60 år (§ 79)

Der ydes støtte til rammerne omkring aktiviteten: organisering og administration, annoncering og information m.v.

Udgangspunktet for støtte er, at økonomiske forhold ikke må udgøre en barriere for at være frivillig. Der kan derfor ydes støtte til transport, forplejning, telefon og lignende for de frivillige.

Aktiviteter

Der gives støtte til socialt samvær af forebyggende karakter. Støtten skal fortrinsvis gives til tilbud, som aktiverer og medinddrager deltagerne i sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, der styrker deltagernes sundhed, sociale relationer og netværk og derved forebygger ensomhed og marginalisering.

For at opnå støtte skal en forening, der tilbyder aktiviteter og socialt samvær af forebyggende karakter, have et medlemskontingent.

Der er ansøgningsfrist d. 1. oktober. Foreninger, der modtager tilskud, skal senest d. 1. juni i året efter regnskabsåret sende foreningens reviderede årsregnskab og redegørelse for støttede aktiviteter.

Lokaler

Der ydes støtte til lokaleudgift for foreninger, hvor det ikke er muligt at stille et kommunalt ejet lokale til rådighed.

Der er ansøgningsfrist d. 1. oktober. Foreninger, der modtager tilskud, skal senest d. 1. juni i året efter regnskabsåret sende foreningens reviderede årsregnskab og redegørelse for støttede aktiviteter.

 

Kørsel

Der gives støtte til kørsel af brugere af aktiviteten, hvis der er tale om borgere, der ikke har mulighed for at bruge offentlig transport. Tilskuddet administreres af foreningen.

Der opfordres til, at deltagerne arrangerer fælles transport og/eller samkørsel. Administration af ordningen påhviler foreningen. Borgerne skal selv betale et beløb svarende til taksten for kørsel til demenstilbud eller træning efter serviceloven. Taksten i 2016 er 45 kr. tur/retur. 

Borgere som har SBH-kørsel forventes at anvende denne.

Når der er bevilget kørsel til en forening/klub, skal foreningen ikke genansøge hvert år, men aflægge rapport, regnskab og budget for den kommende periode. Læs mere om afrapportering her

Der er frist for afrapportering 1. oktober.

Ældre- og Handicapforvaltningen