Spring til indhold

§ 79 puljens målgrupper

Læs mere om hvem, der kan søge § 79 puljen, og hvilke målgrupper din forening skal have for at komme i betragtning.

Hvem kan søge?

Alle foreninger og klubber, som har aktivitetstilbud med forebyggende sigte til gavn for borgere over 60 år, kan søge om økonomisk støtte til deres aktiviteter, lokaler og kørsel af brugere.

  

Formålet med tilbuddene skal være at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv, f.eks. ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller af social isolation. Som eksempel på generelle aktiverende og forebyggende tilbud kan nævnes aktiviteter i form af pensionistforeninger, klubarbejde, undervisning, foredrag og ældreidræt.

 

Den økonomiske støtte kan bestå af tilskud til aktiviteter, tilskud til lokaler (eller gratis lokale stillet til rådighed) og tilskud til kørsel af aktivitetens brugere. Se mere i kriterierne.

 

For tilskud til kørsel skal foreningen ikke genansøge hvert år, men afrapportere inden d. 1. oktober. Læs mere om afrapportering af kørsel her.

Ældre- og Handicapforvaltningen