Spring til indhold

Ansøgning til Akutpuljen - COVID-19

Akutpulje til frivillige foreningers COVID-19-indsatser – for udsatte børn og ældre.

Selvbetjening

Baggrund

Danmark står lige nu i en helt ekstraordinær situation på grund af COVID-19. Det har konsekvenser for os alle sammen, og derfor er det vigtigt, at vi står sammen. Heldigvis har vi set rigtig mange udvise samfundssind i Odense. Det gælder ikke mindst de odenseanske foreninger, der allerede nu er godt i gang med at organisere sig og tænke i nye initiativer, hvor mange har meldt sig som nye frivillige. Det vil Odense Kommune gerne støtte op om. 

Derfor opretter Odense Kommune nu en akutpulje målrettet frivillige foreninger, der sikrer fællesskaber under den aktuelle COVID-19-situation. De fleste savner fællesskabet, men nogle borgere er særligt udsatte lige nu. Det gælder eksempelvis udsatte børn og deres familier, der lige nu kan have svært ved at få hverdagslivet til at hænge sammen, og hvor børnenes trivsel er ekstra udfordret på grund af den ændrede hverdag. Eller vores ældre, som kan opleve øget ensomhed og udfordringer med praktiske gøremål i det daglige. 

Med puljen gives en hjælpende hånd til de frivillige kræfter, så de i denne ekstraordinære situation kan hjælpe de børn og ældre, der er hårdest ramt af situationen. Puljen støtter op om, at Odense bliver rigere på frivillige kræfter – kræfter der vil det fælles bedste, mens vi er hver for sig.

 

Akutpuljen

Der afsættes i første omgang 300.000 kr. til akutpuljen, og hver forening kan søge op til 100.000 kr.*

Ansøgningerne vil blive vurderet af et administrativt indstillingsudvalg på baggrund af nedenstående kriterier. 

 

Kriterier for akutpuljen 

  • Akutpuljen kan søges af alle frivillige foreninger i Odense, der iværksætter tiltag til borgere i Odense, der er særligt berørt af konsekvenserne ved den aktuelle COVID-19-situation.

  • Ved behandling af ansøgninger vil indsatser rettet mod udsatte børn med afsavn og ældre blive prioriteret. 

  • Vi skal stå sammen for at tænke nyt. Derfor understøtter akutpuljen særligt initiativer, der i partnerskaber med for eksempel andre foreninger eller det lokale erhvervsliv øger frivilligheden i Odense. 

  • Da sundhedsvæsnet lige nu har brug for alle sundhedsfaglige hænder, vil puljen ikke støtte indsatser, der trækker på sundhedsfaglige ressourcer. 

  • Akutpuljen kan ikke søges af enkeltpersoner, offentlige eller kommunale institutioner samt private virksomheder. Der kan ikke søges om midler til direkte støtte af enkeltpersoner eller virksomheder. 

  • Der er ansøgningsfrist til akutpuljen henholdsvis mandag den 6. april 2020 kl. 12.00, onsdag den 15. april 2020 og onsdag den 22. april 2020. Ved ansøgninger fremsendt til den 6. april 2020 prioriteres projekter, der kan opstartes i uge 15. Ansøgninger til akutpuljen vil blive behandlet hurtigt efter ansøgningsfristens udløb. Hvis midlerne i puljen er opbrugt efter første ansøgningsrunde, vil senere indkomne ansøgninger ikke blive behandlet, medmindre der bliver afsat yderligere midler. 

* Ved alle bevillinger kræves en evaluering. Ved bevillinger på en sum over 25.000 kr., kræves der endvidere et regnskab samt en underskrevet ledelseserklæring. Dokumentationen skal sendes seneste 3 måneder efter, at I er færdige med projektet.

 

Kontaktperson for akutpuljen: Sara Lund Jensen, tlf. 30661793, sarje@odense.dk

 

Bevillinger for ansøgninger sendt før første ansøgningsfrist d. 6. april

Et bevillingsudvalg nedsat af Borgmesterforvaltningen har behandlet de ansøgninger, der blev modtaget inden puljens første frist udløb d. 6. april kl 12.
Borgmesterforvaltningen har besluttet at bevilge et engangstilskud til følgende foreninger:

 Forening  Beløb Projektets navn
 Red Barnet Odense 6.000 kr. Støtte til udsatte børn og familier i Odense berørt af COVID-19 krisen 
 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 10.000 kr.  Akut støtte til unge med spiseforstyrrelse og selvskade 
2 timer om ugen  7.500 kr. En gave til hvert barn
 Bosniakkisk Torturofferforening i Odense 2.500 kr. Vi hjælper også i coronatider
 NEFOS (netværket for selvmordsramte 59.000 kr.  Rådgivning over telefon pga. corona
 Common Tiger 40.000 kr.  En syngende hilsen
 

 

Bevillinger for ansøgninger sendt før anden ansøgningsfrist d. 15. april

Et bevillingsudvalg nedsat af Borgmesterforvaltningen har behandlet de ansøgninger, der blev modtaget inden puljens anden frist udløb d. 15. april 2020. 
Borgmesterforvaltningen har besluttet at bevilge et engangstilskud til følgende foreninger:

Forening Beløb Projekt
Familieforening Skt. Klemens  4.000 kr. Skattejagt i skoven
BørneBasket i Odense  9.000 kr.  Støtte til udsatte børn og familier i Odense berørt af COVID-19 krisen
 Café Paraplyen Odense, KFUM's Sociale Arbejde 20.000 kr. Ældre udsatte/ensomme borgere både omkring Café Paraplyen i Nørregade og i boligområder i Odense
 Boldklubben B1913  20.219 kr. Tirsdags banko live-stream
Foreningen Bronx  6.500 kr. BRONX KREA POSER til udsatte børn i Bolbro

 

Bevillinger for ansøgninger sendt for tredje og sidste ansøgningsfrist d. 22. april

Et bevillingsudvalg nedsat af Borgmesterforvaltningen har behandlet de ansøgninger, der blev modtaget inden puljen tredje og sidste frists udløb d. 22. april 2020. 
Borgmesterforvaltningen har besluttet at bevilge et engangsbeløb til følgende foreninger:

Forening Beløb  Projekt
 Søstre mod vold og kontrol  24.000 kr. Oplysningskampagne målrettet udsatte mødre/kvinder under coronakrisen
 FDF Odense 10 Dalum Hjallese  8.000 kr Aktivitetsskilte i nærområdet 
 Odense Pigegarde 24.000 kr. Odense Pigegarde glæder de ældre og styrker sammenholdet
 To timer om ugen 12.000 kr. Leg-Sprog
 Kvisten 8.000 kr. Online terapi til ofre for seksuelle overgreb
 Den boligsociale Fond  30.000 kr. Digitale gruppeforløb for sårbare unge i Odense Kommune

 

 

 

Borgmesterforvaltningen