Spring til indhold

Borgernes Hus åbnede d. 24. november 2017

Odenses nye mødested, Borgernes Hus, skaber og udvikler fællesskaber på tværs af traditionelle skel mellem kommune, private aktører, borgere, foreninger, frivillige og andre aktører. I takt med at nye relationer opstår udvikles nye samarbejder til gavn for byens borgere. .

Facaden på Borgernes Hus
Foto: Hamid Aminrezai

 

Borgernes Hus er alles hus!

I huset finder du Hoved- og Musikbiblioteket, Borgerservice, Center for Civilsamfund og Frivilligcenter Odense. 

Borgernes Hus er et moderne forsamlingshus, hvor en række af de traditionelle forsamlingshusfunktioner gentænkes i en moderne kontekst - med læring, formidling og civilsamfund som bærende principper.

Borgernes Hus samler Odense

Huset kan for eksempel bruges af borgere, foreninger, og ansatte i kommunen.

Alle husets fire aktører arbejder for at styrke formidling, læring og civilsamfund. Huset skaber større samspil mellem civilsamfund, bibliotek, borgerservice og mindre virksomheder. 

Se kontaktinfo og åbningstider for Borgernes Hus på borgerneshus.dk

Opdateret 09-03-2018

By- og Kulturforvaltningen