Spring til indhold

Meditations øvelse 5

Stress af ved at betragte uendeligheden - det store udsyn.

Meditation på uendeligheden


Sæt dig et sted i naturen, hvor du har et stort udsyn – f.eks. ved havet, ved en sø eller på en bakketop. Undgå at sidde sådan, at solen skinner direkte på dig. Start med at lukke øjnene, tag nogle få dybe vejrtrækninger, og giv slip på alle dagligdagens spekulationer, gøremål og bekymringer.

Når du er faldet til ro, åbner du langsomt øjnene og kigger mod himlen eller horisonten. Fokusér ikke på noget bestemt punkt, men lad bevidstheden åbne sig for den ubegrænsede blå himmel. Det er som om det indre og det ydre smelter sammen, og du føler dig som ét med rummet og himlen.

Lad blot tankerne komme og gå uden at involvere dig med dem. Giv slip, overlad alle processer til sig selv, og lad alting være, som det er. Til sidst lukker du øjnene igen, sidder nogle minutter i stilhed og lader bevidstheden hvile i nuet.

Du kan foretage en tilsvarende meditation om natten. Her retter du på samme måde din opmærksomhed mod stjernehimlen og mærker, hvordan du er en del af uendeligheden.

”Vi er ikke kun afhængige af naturen for vores fysiske overlevelse.
Vi behøver også naturen til at vise os vejen hjem, vejen ud af vores
eget sinds fængsel…Vi har glemt, hvad klipper, planter og dyr
stadig ved. Vi har glemt, hvad det vil sige at være – at være stille,
at være os selv, at være, hvor livet er: her og nu”.
– Eckhart Tolle

By- og Kulturforvaltningen