Spring til indhold

Meditations øvelse 2

Fokusere på et bestemt element som f.eks. et træ .

Fokuserings meditation

 
 
 
 
 
 
 
 

Med denne øvelse opøver du din evne til være fokuseret og nærværende, så du kan gøre én ting ad gangen med fuld opmærksomhed på den forhåndenværende opgave uden at bekymre dig om fremtiden eller gruble over fortiden.

Stress er i virkeligheden et udtryk for mangel på nærvær eller en manglende evne til at være fuldt tilstede i nuet og acceptere øjeblikket som det er. Med denne enkle fokuseringsøvelse træner du din ”nærværsmuskel”, og øver dig i at være fuldt tilstede.

Find en genstand i naturen, som du kan fokusere på. Gerne noget smukt og behageligt som f.eks. en smuk blomst, en sten, det rislende vand i en bæk eller et stort gammelt egetræ. Placér dig selv i en passende afstand fra dit ”meditationsobjekt”, og ret dit fokus mod den valgte genstand. Fasthold opmærksomheden på objektet på en måde, hvor du ikke anstrenger dig. Du er fokuseret og afslappet på samme tid. Vær opmærksom på, at øjnene er afslappede (det er tilladt at blinke). Giv dig selv lov til at opleve og forbinde dig med dit objekts kvaliteter og farver, uden at du analyserer eller prøver at forstå dem. Når du vender opmærksomheden mod en sten, en blomst eller et træ, betyder det ikke, at du skal tænke over det. Du skal bare betragte det og mærke, hvordan det virker på dig.

Når du opdager, at tankerne pludselig er beskæftigede med noget andet, bringer du roligt opmærksomheden tilbage til dit objekt og til nuet. Efter fem til syv minutter lukker du øjnene og prøver at genkalde objektet som et indre billede. Se det for dig og prøv at holde opmærksomheden på dette billede i yderligere nogle minutter uden at anstrenge dig. Til sidst giver du bare slip på det hele og sidder et par minutter og lader sind og krop hvile og slappe af.

By- og Kulturforvaltningen