Spring til indhold

Meditations øvelse 1

Afslapning gennem naturens lyde.

 Park meditation


Find et sted i naturen, i en park eller i en have, hvor du kan sidde så uforstyrret som muligt. Gerne et sted med en smuk udsigt eller ved en bæk eller et vandløb. Sæt dig f.eks. ved foden af et træ eller på en bænk. Sid bekvemt og afslappet men opret. Du kan udføre denne øvelse med lukkede eller åbne øjne, som du har lyst til. Prøv at eksperimentere med begge dele, og mærk forskellen.

Ret nu opmærksomheden mod lydene omkring dig: vindens susen i træerne, fuglenes sang, måske lyden af regndråber eller insekternes summen. Hengiv dig fuldstændigt til at lytte, og lyt uden at analysere eller vurdere, som om det er første gang, du hører disse lyde. Du vil blive opmærksom på alle mulige naturlyde, som du ellers ikke lægger mærke til. Bare ved at lytte bliver du mere nærværende, slipper dagligdagens spekulationer og er fuldt til stede i nuet.

Du forsøger ikke at holde nogen lyde ude. Lad bevidstheden og sanserne være fuldt åbne, og inkludér selv de fjerneste lyde. Måske er der en svag summen af trafikken inde fra byen, mennesker der taler sammen i det fjerne og så videre. Lad livet folde sig ud i sin helhed. Måske bliver du opmærksom på noget, som er større end lydene - et rum af stilhed, hvor lydene opstår og forsvinder. Lydene skifter hele tiden, mens det underliggende rum af stilhed varer ved.

Drop alle tanker og spekulationer og vær opmærksom på stilheden i naturen. Det er en stilhed, som du ikke kan forstå eller fremkalde med tanken - den er bare.

By- og Kulturforvaltningen