Spring til indhold

LEV VEL - vision for Elmelund Skov

Lev vel er visionen for Elmelund Skov. Den er bygget op om begreberne vand, viden og velvære, som giver skoven sin særlige identitet.
 


 
Skovrejsningsprojektet har tre centrale formål:

  • Fremtidssikre beskyttelsen af grundvandet i området, da en meget stor del af drikkevandsforsyningen til borgerne i Odense kommer fra Elmelundsområdet.
  • Skabe bedre muligheder for et sundt liv for kommunens borgere ved at skabe nye muligheder for friluftsliv, motion og rekreation.
  • Øge biodiversiteten og understøtte en bæredygtig udvikling ved at skabe et nyt, bynært skov- og naturområde.

By- og Kulturforvaltningen