Spring til indhold

Stier i Elmelund Skov

Der er 15 km stier i skoven. De udgår fra skovens tre parkeringspladser og går på tværs af offentlige veje, så skovens forskellige områder bindes sammen til én skov.

Se kort over stier

Hovedstien er "Vandvejen". Den udgår fra parkeringspladsen ved Bolbro og fortsætter mod vest helt frem til VandCenter Syds boringer i kanten af Ellegårdsskoven. Vandvejen ligger ovenpå den vandledning, der transporterer vand fra den nye kildeplads og ind til VandCenter Syd. Herfra ledes vandet videre ud til forbrugerne.

Vandvejen leder på den måde både vand ind til byen og leder borgerne ud i skoven. 

Det symboliserer synergien i samarbejdet om grundvandbeskyttelse og etablering af skov tæt på byen.

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen