Spring til indhold

Mere vand

Se oversigtskort over søer og vandløb

Se oversigtskort over søer og vandløbnd

Klik på kortet for at se det i større udgave

Vand i mange former bliver et særligt kendetegn for Elmelund Skov. 
 
 
 
 
 
 
 

Vand er vigtigt for udvikling af en varieret natur og dermed størst mulig biodiversitet.

 

Markerne har gennem mange år været drænet for at gøre dem så ensartede som muligt og for at effektivisere landbrugsdriften.

 

Det har reduceret mængden af vand og dermed også naturindholdet i området. Fremover vil mest muligt vand, som falder på markerne, blive i området.

 

 

 

På Naturstyrelsens arealer brydes dræn alle steder, hvor det er muligt. Vand, som tidligere er blevet transporteret væk fra større og mindre lavninger, bliver på de lave arealer og vil gøre disse mere fugtige. Der forventes at opstå omkring 20 nye, mindre vådområder.

 

På Odense Kommunes arealer graves 15 nye mindre og større vandhuller, hvor drænene brydes og 2 søer oprenses eller åbnes ved rydning. Vandhullerne udformes, så de bliver gode levesteder for padderne (salamandre, frøer og tudser). Omkring vandhullerne etableres der græsningsarealer, så søerne holdes åbne og med stort lysindfald. Dette giver de bedste levebetingelser for fx padder i søerne. Etableringen af søerne og græsningsarealerne er medfinansieret af NaturErhvervsstyrelsens landdistriktsmidler fra EU

Derudover vil træernes rødder efterhånden blokere drænene, og der vil opstå våde områder mange andre steder i skoven.

 

By- og Kulturforvaltningen