Spring til indhold

Odense Kommunes skovplanSkovrejsning på Odense Kommunes arealer

Se et mere detaljeret kort for Odense Kommunes arealer til skovrejsning i Elmelund. Prioriteringen af arealerne er således:

  • Åbne arealer er våde områder og/eller udsigter. Arealerne vil enten blive græsset eller der vil blive slået hø på dem. Mange vandhuller er blevet gravet i de åbne græsarealer og vil give gode levevilkår for frøer og firben.
  • Successionsskoven får lov at udvikle sig så tilfældigt, som naturen selv vil det. 
  • Bøgeskoven bliver sået eller planter om 3-5 år, efter at en forkultur af poppel er vokset op og har givet et skovmiljø, som bøgen kan trives i. I bøgeskoven vil der også blive plantet og sået en del andre arter ud over dem der vil så sig selv.
  • Egeskov med Avnbøg, Spidsløn, Lind og Fuglekirsebær bliver plantet 2014 - den sidste del som Folkeskov.

Fokusområder i forbindelse med at give så mange gode oplevelser som muligt på skovturen er beskrevet i denne opgave fra en studerende: Fokuspunkter i Elmelund Skov.

 

By- og Kulturforvaltningen