Spring til indhold

Mere natur

I Elmelund Skov vil der hverken blive brugt gødning eller sprøjtemidler.


Klik på kortet for at se det i større udgave

Dette er et godt udgangspunkt for at skabe varieret natur. Men udvikling af natur tager tid – lang tid – og derfor vil oplevelsen af, at områdets variation og naturindhold øges, ske over tid.

For at skabe de bedste rammer for udvikling af den lysåbne natur er der planer som forskellige typer af åbne naturarealer både i størrelse og drift.

Der bliver en række større åbne arealer, hvor køer vil sørge for afgræsningen. På de mindre arealer vil græsset bliver slået. Der vil også være en række mindre åbne arealer/lysninger i skoven, som ligger hen til udvikling med naturlig flora – dvs. at endelig opstår der en række spontant opståede, mindre lysninger i skoven, hvor skovplantningen ikke lykkes. Disse vil bl.a. være til gavn for insekter og vildt.

By- og Kulturforvaltningen