Spring til indhold

Kort over Elmelund Skov

 Se kort over Elmelund Skov herunder.

Skoven ligger lige uden for byen tæt på Bolbro. Den dækker et område på 305 hektar og bliver dermed Odenses største skov.

Skoven er omgivet af Middelfartvej mod nord og motorvejen mod syd. Jernbanen går igennem området, ligesom det areal, der er udlagt til en eventuel Ring 3 Vest.

 

Kort over Elmelund Skov

 

By- og Kulturforvaltningen