Spring til indhold

Mejlholmgade - ny park

Odense Kommune etablerer en ny park ved Mejlholmgade.

Odense Kommune har på baggrund af input fra borgerne udarbejdet en plan for den nye park, som forventes etableret i løbet af efteråret 2018.

 

Beskrivelse af den nye park ved Mejlholmgade

En ny grussti fører gennem parken, som primært har langt og naturpræget græs. Der etableres imidlertid en større plæne, hvor græsset klippes.

 

Ved parkens indgange etableres nogle felter med blomster, og parken afgrænses med mindre bakker og forskellige træer og buske.

 

Der opstilles en gynge, bænke og en bålplads.

 

Se situationsplan.

 

 

Området ved Mejlholmgade

Odense Letbane har plantet skov på en del af arealet. Det er arealet nærmest Mejlholmgade, der skal omdannes til parkområde, og til det er der afsat et budget på 300.000 kr. Tanken er, at området skal fornyes, så det kan fungere som et grønt mødested for de lokale, hvor man kan lege, spille bold, hygge sig sammen, få hverdagsnaturoplevelser eller plukke lidt frugt.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Peter Kaas Nielsen på pkni@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen