Spring til indhold

Baggrunden for det nye park- og naturområde

Gasværksgrunden ved Skt. Jørgens Gade har ligget forurenet hen, siden gasværket blev nedlagt og fjernet i midten af 1970’erne. .

Jorden er alvorligt forurenet med flere forskellige problematiske stoffer - særligt tjære, men også bly, cadmium og cyanid. Forureningen varierer alt efter, hvad man har brugt arealet til, da der var gasværk. Forureningen er godt undersøgt og kortlagt, hvilket du kan læse mere om under ”Vurdering af forurening på grunden”.

Der er flere årsager til, at projektet gennemføres:

  1. Afdækningen af Gasværksgrunden med ren jord sker for at beskytte borgerne mod kontakt med den forurenede jord og de problematiske stoffer, den indeholder. Området må i dag kun bruges kortvarigt og med restriktioner. Dette fremgår af skilte på grunden efter krav fra embedslægen (i dag Styrelsen for Patientsikkerhed). 

    Skiltene er imidlertid en nødløsning, som reelt ikke forhindrer folk i at benytte området i længere tid eller bruge det på en måde, der kan udsætte dem for kontakt med den forurenede jord.

  2. Gasværksgrunden ligger attraktivt ned til Odense Å, som er et af de vigtigste grønne åndehuller for Østerbro-kvarteret. 

    Arealet er alt for værdifuldt til at ligge forurenet hen og med stramme restriktioner for brugen. Ambitionen er derfor, at arealet efter afdækningen kan bruges af alle som et offentligt park- og naturområde uden restriktioner og skilte. Når området er færdigetableret, skal man kunne opholde sig på arealet, sidde på græsset, lege, dyrke motion, få naturoplevelser og nyde udsigten til Odense Å uden at være bekymret for jordforureningen.

  3. Afdækningen kan ske med ren jord fra ét eller flere anlægsprojekter i Odense, der aktuelt kan bidrage med overskudsjord til projektet.

Odense Byråd har bevilliget 4 mio. kr. til afdækning af grunden og etableringen af et nyt park- og naturområde.

 

By- og Kulturforvaltningen