Spring til indhold

Fremtidsplaner

Planen for udviklingen af Stige Ø bygger på vinderforslaget fra en arkitektkonkurrence, hvis videreudvikling er blevet til et dispositionsforslag.

Dispositonsforslaget for Stige Ø deler øen i aktivitetsbaser på bakketoppene, med et biotopbånd langs fjorden og i dalene mellem bakkerne. Ud fra forslaget har Byrådet vedtaget følgende lokalplan. 

Lokalplanen

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af Odense Byråd i januar 2008. Planen beskriver to typer anvendelse af området: fysisk aktivitet, samt fordybelse og refleksion. Læs mere herunder om de mange muligheder på Stige Ø.

 

Den Grønne Hal

Den Grønne Hal er den gamle formalingshal, hvor affaldet blev mast, inden det blev lagt på Stige Ø. I 2007 blev Den Grønne Hal delvist revet ned og er afspærret for besøgende. Ifølge lokalplanen skal hallen bevares for at fortælle om stedets kulturhistorie.

 
Har du interesse i eller ideer til brug af Den Grønne Hal, er du meget velkommen til at tage kontakt til Odense Kommune. Der er desværre ikke kommunale midler til istandsættelse, så det vil være nødvendigt at finde andre investorer.

Du kan læse mere om hallen i dispositionsforslaget.
 

Biotopbåndet

Dispositonsforslaget for Stige Ø deler øen i aktivitetsbaser på bakketoppene og et biotopbånd i dalene mellem bakkerne. Biotopbåndet er en naturoplevelse med indlagte "forstyrrelser", der spiller på den skabte/styrede natur over for den selvstyrende naturlige natur.
 

 

Der skal manipuleres med de forskellige faktorer, som er grundlaget for plante- og dyreliv. Derved opstår en mosaik af forskellige samfund. Jordbundsforholdene skal være forskellige f.eks. ved at der i partier udlægges muslingeskaller. Der skal være forskellige terrænformer så der bliver varme, kolde, våde og tørre områder.

Da planterne på Stige Ø i forvejen er en total sammenblanding af arter fra haver og naturlig indvandrede arter skal denne mangfoldighed understøttes ved at plante/så arter der f.eks. forøger antallet af sommerfugle på Stige Ø.

I Biotopbåndet er der også biotoprum, som er lysninger til ophold. Disse opholdsteder skal rumme faciliteter som borde/bænke samt bål- og grillpladser, men de skal også indeholde overraskelser som opfordrer til leg og fysisk udfoldelse og meget gerne til øget forståelse/udforskning af naturen.

 

Rødhusene

Rødhusene skal være en lille klynge huse, der enten er ejet af privatpersoner eller firmaer. Kommunen vil leje grunde ud til folk, der har lyst til at bygge huse, der kan være med til at understøtte aktiviteterne på Stige Ø.
  

Det kunne for eksempel være idrætsforeningen, der ville have et lille klubhus til deres løbere. Eller teambuildingfirmaet, der mangler et sted at afholde deres indendørs teambuildingaktiviteter.

Du kan læse mere om husene i dispositionsforslaget.

   
 
 
 

 

 

Opdateret 10-11-2015

By- og Kulturforvaltningen