Spring til indhold

Fortovshaver - gør din gade grøn

Savner du en grøn oase foran din bygning, hvor du kan tage en kop kaffe med naboen, og høre biers summen og sommerfugles flaksen ude foran dit vindue? Vil du være med til at øge biodiversiteten i byen? Så er en fortovshave måske første skridt.

Hvad er en fortovshave?

I en fortovshave kan du stille plantekasser og plantekummer op ved den husfacade, hvor du bor. Hvis der er god plads, kan du også sætte en bænk op, så du i ro og mag kan sidde og nyde din grønne oase. Et gråt fortov eller en kedelig facade kan få nyt liv med en fortovshave – der skal ikke så meget til. Så hvis du savner lidt grønt liv foran dit hjem, og hvis fortovet er bredt nok, så er en fortovshave måske noget for dig?

Sådan kommer du i gang med din fortovshave

Fortovshaven skal placeres helt op til bygningen. Der er forskellige måder at bygge en fortovshave op på, afhængigt af hvad der er plads til, og hvad du har lyst til: 

  • Flytbare plantekasser og krukker placeres på fortovet ind mod muren. Overvej at bygge plantekasser af robuste materialer, der kan holde til at stå ude både sommer og vinter – ellers skal du huske at tømme dem og tage dem ind i vinterperioden. 
  • Blomsterfrø kan sås direkte i jorden, hvis der er en rabat med jord langs din facade.
  • Har du vilde, grønne ideer, hvor det fx er nødvendigt at fjerne en fortovsflise eller lignende, så skriv til byplankontoret@odense.dk.

Husk at inddrage dine naboer – måske har de gode ideer, måske vil de gerne være med? Bor du til leje, så skal du spørge om lov hos dem, der ejer din bygning, før du begynder at planlægge din fortovshave. 

Hos ejeren kan du få vigtig information om fx brandveje og andre forhold, der kan betyde, at der ikke må sættes plantekasser og lignende op.

Se også pjece om fortovshaver

Inspirationskatalog - få ideer til, hvad du kan plante i din fortovshave

Retningslinjer

Når du laver din fortovshave, skal du følge et par vigtige retningslinjer:

1. Tilladelse fra ejer og kommune

Hvis dit fortov er bredere end 1,3 meter, og du kun har planer om at sætte et par mindre krukker på fortovet langs facaden, går du bare i gang.

Er dine planer større end det, skal du søge om tilladelse. Ansøgningen skal indeholde: 

  • Dine kontaktoplysninger 
  • Foto af facaden på bygningen
  • En skitse af, hvordan du har tænkt dig at bygge fortovshaven op. Skitsen skal indeholde relevante mål på fx afstanden mellem husets facade og fortovskanten, skilte o.l.
  • En skriftlig godkendelse fra bygningens ejer

Opstår der spørgsmål, er du velkommen til at skrive til byplankontoret@odense.dk.

Her kan du se et eksempel på, hvordan en skitse kan se ud

2. Tilgængelighed

Der skal som udgangspunkt friholdes en passage med en bredde på minimum 1,3 meter på fortovet. Det skal der, så der er plads til kørestolsbrugere og fodgængere. Husk derfor at placere dine planter så langt fra kantstenen, at du ikke behøver at beskære dine planter for ofte for at sikre den fri passage. 

På strækninger, hvor der er stor gennemstrømning af folk, kan der være behov for mere plads.  

Der skal være minimum 40 cm fra din fortovshave til døre og porte, så man kan komme ind og ud med fx barnevogne.

3. Forsikring

Kommunen er i mange tilfælde ejer af det fortov, hvor din fortovshave etableres, men det er dit ansvar, hvis din fortovshave forårsager skade på arealet eller tredjemand som følge af valg af udstyr/beplantning eller dårlig vedligeholdelse af udstyr/beplantning. 

En privat ulykkesforsikring vil i de fleste tilfælde dække de skader, man kan risikere at pådrage sig. Hvis du er i tvivl, er det en god idé, at kontakte dit forsikringsselskab.

4. Overdragelse eller ophør af fortovshaven

Fortovshaven er midlertidig, og en tilladelse gives for 3 år ad gangen. Kommunen kan opsige din tilladelse før tid, hvis der opstår problemer med din fortovshave, eller kommunen ønsker at anvende arealet til et andet formål. Når du ikke ønsker at have fortovshaven længere, hvis ejeren af bygningen ønsker den fjernet, eller hvis din tilladelse tilbagekaldes, er det din opgave at fjerne fortovshaven, så det hele ser ud som før. Hvis du flytter og ønsker at overdrage fortovshaven til den nye ejer eller lejer, skal der søges en tilladelse igen, da tilladelsen er personlig.

5. Din fortovshave – dit ansvar

Det er din fortovshave og derfor også din opgave at holde den flot, frodig og ren.

En fortovshave må ikke bruges til kommercielt brug, som fx udeservering eller fremvisning af salgsvarer.

 

Fortovshaver i byen er et initiativ under Odense Kommunes Handleplan for Danmarks Grønneste Storby. Læs mere om indsatsen vedr. borgerskabte grønne gader.                                                                                                                                                                            

By- og Kulturforvaltningen