Ildsjæleprisen

Ildsjæleprisen er en hyldest til de frivillige sociale foreninger, der gør en særlig indsats for socialt udsatte og sårbare i Odense.

Hvert år fejrer Odense Kommune det frivillige sociale arbejde ved uddelingen af Ildsjæleprisen, samt de fire priser: Kickstarteren, Holdspilleren, Den bæredygtige og Stjernen.  

Prisuddelingen sker i samarbejde med de frivillige sociale foreninger under det årlige Frivillig Galla, der er de frivillige foreningers egen festaften.

 

Fredag d. 28. september 2018 blev Vollsmose Boxing kåret som vinder af Ildsjæleprisen 2018. Læs mere om årets prisuddeling her

 

Læs mere om de enkelte priser nedenfor:  

 

 Ildsjæleprisen 

 

 

Ildsjæleprisen gives til en frivillig social forening eller organisation, som i særlig grad har medvirket til et eller flere af følgende punkter: 

 • Styrket livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker i særligt vanskelige kår.
 • Skabt opmærksomhed omkring en ellers overset problematik.
 • Synliggjort kvaliteten og værdien ved frivilligt socialt arbejde.
 • Iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige.
 • Fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden.
 • Skabt grokraft for fællesskaber og modvirket ensomhed
 • Øget engagement og virkelyst for individer, foreninger og/eller organisationer.

 Kickstarteren 

 

Kickstarteren gives til en frivillig social forening eller organisation, som opfylder et eller flere af følgende kriterier: 

 • Har iværksat en ny forening eller et nyt tiltag i Odense, der på nyskabende vis løser udfordringer for en socialt udsat eller særligt sårbar målgruppe.
 • Har iværksat en ny forening eller et nyt tiltag, som favner en ellers overset målgruppe, der er socialt udsat eller særligt sårbar.

Den bæredygtige


’Den bæredygtige’ gives til en frivillig social forening eller organisation der har formået at koble sin indsats med en intelligent og bæredygtig udnyttelse af økonomiske, miljømæssige og/eller menneskelige ressourcer. Det kan fx være: 

 • Alternative fundraising-strategier. 
 • Bevidst anvendelse af genbrug, naturmaterialer el.lign.
 • Indsatser hvor ’brugernes’ ressourcer sættes i spil i opgaveløsningen.
 • Langsynede løsninger – fx når brugere senere selv bliver frivillige.
 • Aktivt arbejde med FN’s verdensmål.

Holdspillerprisen


Holdspillerprisen 
gives til en eller flere frivillige sociale foreninger eller organisationer eller private virksomheder for et konstruktivt samarbejde, der har gjort forskel for en udsat eller sårbar målgruppe. Det kan fx være:

 • Et samarbejde mellem en eller flere frivillige sociale foreninger, virksomheder og/eller kommune.
 • En indsats som har formået at bygge bro mellem civilsamfundsaktører, virksomheder og/eller kommune.

Stjernen


Stjernen
gives til en frivillig person, der har bidraget med en mangeårig, ekstraordinær og vedholdende frivillig social indsats i Odense.

 

                                                                                                                                                              

Indstil kandidater 

Alle har mulighed for at indstille kandidater til både Ildsjæleprisen og de fire øvrige priser.
 

Du kan indstille alle de kandidater, du ønsker via dette indstillingsskema.   

 

Vurdering af indstillinger

Ud fra indstillingerne vil et indstillingsudvalg bestående af medarbejdere i Odense Kommune udpege tre nominerede til Ildsjæleprisen. Hvem af de nominerede der vinder Ildsjæleprisen afgøres ved en skriftlig publikumsafstemning på selve aftenen.

 

Vinderne af de fire øvrige priser udpeges af indstillingsudvalget på baggrund af indstillingerne. 

 

I vurderingen af indstillingerne lægger indstillingsudvalget særlig vægt på indstillinger skrevet af brugere, pårørende og frivillige.

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte: bsf-frivillig@odense.dk

 

Tidligere års prismodtagere:

2018 Vollsmose Boxing

2017 Home Start Odense

2016 Foreningen 2 timer om ugen

2015 Børns Voksenvenner

2014 Odense Ældre IT

2013 Samtaleboblen

2012 Den Fri Rådgivning

2011 Foreningen Frivillige i lokalområde 3

2010 NEFOS, Netværket for Selvmordsramte

2009 Center for Seksuelt Misbrugte

2008 Landsforeningen for udbrændte

2007 Havebæks Venner

 

Odense Kommunes Ildsjælepris blev indstiftet i 2006.  

Opdateret 09-04-2019

Borgmesterforvaltningen