Spring til indhold

Samarbejde med frivillige

Her kan du læse mere om samarbejdet med frivillige om udvikling og opkvalificering generelt i foreningslivet.

For folkeoplysende foreninger kan man anvende ForeningsPakken. Her er der mulighed for at efteruddanne de frivillige og ansatte i foreningen, samt at få generel vejledning til foreningsarbejdet.  

 

For kulturelle foreninger kan man hente god vejledning til samarbejde med frivillige i hvidbogen for Samarbejde med frivillige inden for kunst og kultur.

Center for frivilligt socialt arbejde har samlet flere guides for frivillige sociale foreninger. Læs mere her: https://frivillighed.dk/raadgivning.

 

Odense Kommune sætter stor pris på samarbejdet med frivillige på det sociale område og uddeler derfor årligt Ildsjæleprisen. Prisen uddeles på FrivilligGalla, som er en stor gallafest for frivillige sociale foreninger.


Ældre- og Handicapforvaltningen