Spring til indhold

Administration af puljer i Sundhedsforvaltningen

I forbindelse med beslutning om etablering af en Sundhedsforvaltning, så overflyttes flere af Fritid og Folkeoplysnings puljer. Sidste nyt kan I se her.

Puljer flyttes til Sundhedsforvaltningen

Som I tidligere er blevet informeret om, så er administration af Idrætspuljen, Aktivitetspuljen, Udviklingspuljen, Puljen til understøttelse af foreningslivet i Vollsmose, samt SIKO’s pulje til Kompetenceudvikling overdraget til Sundhedsforvaltningen pr. 1. september 2022.

Fritid og Folkeoplysning har stadig nogle opgaver i forhold til at følge op på tidligere bevillinger.
Opfølgning på tilskud for 2022 sker i Sundhedsforvaltningen.

Sundhedsforvaltningen er endnu ikke helt på plads i forhold til fremtidig administration af puljerne.

Eventuel henvendelse kan indtil videre ske til:

Xenia Bonde
Kst. kontorchef
Tlf. 2489 9701
Mail: xenbo@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen