Spring til indhold

Energipriser skaber bekymring

Tre aktører i foreningslivet fortæller, hvilken opmærksomhed de har på de øgede energiomkostninger, og hvordan de håndterer dem.

Vindmåler der kører hurtigt

Hallens bekymring

I Odense Badminton Hal, som får et årligt tilskud fra kommunen, der skal dække driftsomkostningerne, er man bekymret over de stigende energipriser, for der er allerede skruet så meget ned for lyset og varmen, som det kan lade sig gøre.

- Vi har ikke flere knapper at skrue på.

Hele vores hal er automatiseret i forhold til vores lys, og når der er rengøring om aftenen, slukkes lyset, og vinduerne lukkes. Og vores medlemmer skal jo have et bad. Jeg har svært ved at se, hvad vi kan gøre for at bringe udgifterne mere ned, men det er selvfølgelig noget, der har vores opmærksomhed, siger Michael Jørgensen, der er kasserer i hallen.

Derfor håber han på hjælp, når budgettet for 2023 skal lægges.

- Hvis ikke kommunen hjælper os, er vi nødt til at sende regningen videre til vores medlemmer, og det er jo helt sort at gøre det, når nu foreningslivet allerede har det svært efter corona. Jeg kan ikke forestille mig, at man har lyst til, at vi sender regningen videre og gør det endnu dyrere at spille badminton, end det allerede er.

Rigtige spejdere sviner ikke med energien

I Det Danske Spejderkorps Stjernegruppen er der et løbende fokus på energiforbruget. Af samme grund har de stigende energipriser ikke resulteret i, at bestyrelsen har haft en ekstraordinær drøftelse af, hvordan gruppen kan bruge mindre energi. Det fortæller formand Rasmus Paarlberg.

- Vores afsæt er, at vi gerne vil minimere samfundets forbrug af energi og lære vores spejdere hele tiden at være opmærksomme på at bruge mindre energi. Vi ser det som et samfundsansvar ikke at bruge løs.

Stjernegruppen får fuld refusion fra kommunen (76,5% i lokaletilskud), og de stigende energipriser kommer derfor ikke til at gøre ondt på økonomien i gruppen, men det er ikke derfor, bestyrelsen ikke har drøftet, om der er steder, der kan spares på lyset eller varmen, siger Rasmus Paarlberg.

- Jeg kunne sagtens forestille mig, at vi vil drøfte det i bestyrelsen, men som spejdere har vi et princip om, at vi altid er udenfor. Vi har meget få indendørsaktiviteter, og derfor har vi også et meget lille energiforbrug. Vi har allerede et moderne spejderhus med lysstyring, og gadelygterne ved huset tænder vi sjældent. Vi synes, de giver et unaturligt lys og vil meget hellere have, at spejderne har pandelamper på og tænder bål. På den måde er det allerede meget minimalt, hvad vi bruger af energi.

 

Corona spøger stadig hos danserne

I Odense Danse Center, som får lokaletilskud, har bestyrelsen vendt hver sten for at se, hvordan centrets udgifter kan minimeres. Granskningen har været drevet mere af følgevirkningerne af corona end de stigende energipriser, fortæller formand Simon Andersen.

- Vi er en forening, hvor man automatisk bliver udmeldt efter hver sæson. Vi har endnu ikke ramt samme medlemstal som før corona, så vi har i lang tid været opmærksomme på vores udgifter.

Inden corona fik klubben installeret en luft til luft varmepumpe, som der efterfølgende er kommet timer på. Derudover er der blevet hængt sedler op, hvor eleverne bedes om ikke at skrue op for radiatorerne, og endelig er alle højtalere samlet på én kontakt.

- Tidligere havde de hver deres kontakt, og nogle gange glemte folk måske at slukke en, siger Simon Andersen og tilføjer, at bestyrelsen lige nu er ved at undersøge, om de kan få en såkaldt ”kill-switch”, hvorfra det hele kan slukkes.

Den voksende elregning ved Odense Danse Center ikke, hvordan skal betales.
- Det må tiden vise. Vi har haft det hårdt efter corona, siger Simon Andersen.

By- og Kulturforvaltningen