Spring til indhold

Gebyr 2022

Vi er forsinket med opkrævningen pga. overgang til nyt it-system.

Billede fra colourbox

Opkrævning af gebyr for kommunale lokaler 2022

I forbindelse med overgang til nyt it-system i Fritid og Folkeoplysning, så vil opkrævning for gebyr på kommunale lokaler blive udsendt til jer primo januar 2023 for hele 2022.

Normalt sender vi opkrævning til jer hvert halvår, det har desværre ikke kunne lade sig gøre i år.

Vi skal derfor bede jer reservere et beløb til denne opkrævning i jeres regnskab 2022. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen