Spring til indhold

Status på Velfærdens Fundament

I 2020 afsatte Odense Byråd 1,8 mia. kr. til de fysiske rammer frem mod 2030. Hvad er status på opgaverne?

Hvad er Velfærdens Fundment

Et samlet Odense Byråd besluttede den 24. juni 2020 at indgå aftalen Velfærdsplan 2030: Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd. Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 mia. kr. til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Pengene skal gå til renoveringer, forbedringer og modernisering af vuggestuer, børnehaver, folkeskoler. Plejecentre, plejeboliger og handicaptilbud. OG aftalen skal også sikre penge til at skabe mere attraktive rammer idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter og udvikle muligheder for det aktive seniorliv.

Renovering af fritidsfaciliteter

De kommunale fritidsfaciliteter renoveres for 50 mio. kr. Arbejdet udføres i tæt dialog med berørte foreninger. Det forventes, at renoveringen udføres i perioden 2021 – 2023. By- og Kulturforvaltningen (Ejendom) sikre kontakt til berørte foreninger. Arbejdet er i gang flere steder og det forløber indtil videre planmæssigt. Der dukker naturligvis altid noget uforudset op, men der arbejdes konstruktivt på at løse disse udfordringer.

2:1-puljen

2:1-puljen er forøget med 2 mio. kr. om årene 2022 – 2026. Puljen for 2022 er på godt og vel 6 mio. kr., som blev fordelt af Folkeoplysningsudvalget lige før jul. I 2023-2026 er der 5 mio. kr. om året til fordeling. Læs mere om kriterier for puljen og ansøgningsfrist på Odense.dk.

Optimering af halkapacitet og omklædningsrum

Der blev afsat en puljen til optimering af halkapacitet og omklædningsrum på 10 mio. kr. i alt. Ved optimering af halkapacitet forstås fx mulighed for at opdele hallen med hejsevæg/gardiner og lignende. Puljen er primært forbeholdt foreninger i kommunale lokaler, idet de ikke har adgang til at søge 2:1-puljen. Øvrige klubber udelukkes dog ikke fra at søge puljen. Puljen er fordelt og projekterne i gang eller allerede gennemført.

Kunstgræsbaner

Arbejdet med at etablere 5 nye kunstgræsbaner og renovere 3 eksisterende baner har ligget stillet i en længere periode, da der skulle afklares en del omkring økonomien og forskellige miljøforhold.

Arbejdet er nu genoptaget, og vi forventer vi at have en tidsplan klar omkring sommerferien. Der endnu ikke er truffet beslutning om, i hvilken rækkefølge banerne anlægges. Det vil vi få et nærmere overblik over, når projekteringen er færdig.

Det er besluttet, at renovering af banen i Næsby kan genoptages. Renovering af de 2 øvrige baner vil indgå i processen med projektering af de nye baner.

Forvaltningen er forpligtet til at finde de mest miljørigtige løsninger, og så pålægges forvaltningen at udarbejde forpligtende samarbejdsaftaler med klubberne i forbindelse med etablering af banerne, som bl.a. handler om, hvordan gummigranulat bliver på banerne. Forvaltningen pålægges ligeledes at indgå samarbejder med de klubber, som har egne kunstgræsbaner for at sikre, at gummigranulat på foreningernes egne baner i videst muligt omfang bliver inde på banerne.

Lokalaftaler

Udarbejdelse af Lokale aftaler rundt omkring i byen er godt i gang. Det er dejligt at se, at foreningerne er meget aktive i udarbejdelsen af disse. Det viser også, at det er muligt at få foreningsprojekter med i aftalerne. I kan læse mere her på Odense Kommunes hjemmeside

Er der spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, så er I velkommen til at kontakte Chefkonsulent Dorte Ankjær Nielsen på e-mail: dan@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen