Spring til indhold

Skift af udendørslamper

Husk at søge byggesagstilladelse, hvis I påtænker at skifte lamper på jeres udendørs lysanlæg

Byggesag skal indover

Vi har fået oplysninger om, at nogle klubber har udskiftet eller har planer om at udskifte lamper på eksisterende master på udendørs lysanlæg.

Vi skal gøre opmærksom på, at der skal søges ny byggetilladelse, hvis der sættes nye og/eller flere lamper på eksisterende lysmaster.

Årsagen til, at der skal søges byggetilladelse er, at der måske skal udarbejdes statiske beregninger (kan masterne holde til vægten), og der skal muligvis måles ifht lysstyrke (VVM redegørelse), så der ikke opsættes lys, der vil være til gene for naboer m.fl.


By- og Kulturforvaltningen