Spring til indhold

Puljer flytter fra folkeoplysningsområdet til Sundhedsforvaltningen

I forbindelse med budget 2022 blev det besluttet at oprette to nye forvaltninger. Den ene er Sundhedsforvaltningen. Sundhedsforvaltningen overtager dele af de folkeoplysende puljer

Billede fra Colourbox

Beslutning for flytning af puljer

Byrådet har den 22. juni 2022 behandlet en sag, hvor opgaver til de to nye forvaltninger - henholdsvis Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen - er blevet fastlagt. 

Referat fra Byrådsmødet kan ses på dette link

I den forbindelse er det truffet beslutning om, at en række puljer på folkeoplysningsområdet skal flyttes fra By- og Kulturforvaltningen til Sundhedsforvaltningen. Det drejer sig om:

Idrætspuljen
Aktivitetspuljen
Udviklingspuljen
Pulje til understøttelse af foreningslivet i Vollsmose
Pulje til uddannelse af ledere og frivillige i idrætsforeninger (administreres af SIKO).

Det vurderes, at der med puljerne i Sundhedsforvaltningen kan skabes en fokusering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag sammen med foreninger og fritidsliv.

Hvordan puljerne fremadrettet administreres er endnu ikke klarlagt. Så snart vi ved mere, så skal vi nok orientere jer om det.

By- og Kulturforvaltningen