Spring til indhold

Forskere og foreninger vil redde fjorden

Frømandsklubben Neptun er tilknyttet forskningsprojekt, der både gavner Odense Fjord og klubbens medlemmer.

Fjorden er stendød

Odense Fjord er død. Stendød, vil nogle måske sige. Engang var bunden dækket af et lysegrønt tæppe af ålegræs, men nu består fjordbunden af slam og sand. Det skal der laves om på, og i forbindelse med Forskningens Døgn, som blev afholdt 22. april, blev flere af Odenses foreninger tilknyttet et forskningsprojekt på SDU, som går ud på at klarlægge, hvor de store mængder kvælstof og fosfor, der er i Odense Fjord, kommer fra.
Erik Kristensen, som forsker i havmiljø og er tilknyttet projektet på SDU, fortæller, at frivillige har indvilliget i at hente vandprøver en gang om ugen tyve steder i fjorden.

- Mange klubber og foreninger vil gerne have et bedre havmiljø, og det betyder, at når vi skal have et overblik over situationen i fjorden, så kan vi trække på dem. Vi er ikke så mange mennesker i vores afdeling, og skulle vi tage det antal vandprøver, som er nødvendigt for at få nogle valide resultater, så skulle vi ansætte folk fuld tid til at gøre det. At tage vandprøver er ikke raketvidenskab, men det er helt nødvendigt for at kunne få et overblik over situationen i Odense Fjord.

Til gavn for klubben

Michael Hansen, formand for Frømandsklubben Neptun, er en af dem, der bruger sin fritid på at indsamle vandprøver. Det er tidskrævende og ikke specielt sjovt, men han regner med, at arbejdet på sigt vil kaste nogle opgaver af sig, som kan være til gavn for hele klubben.
- Jeg gør det her for at få en fod indenfor. Vi vil gerne have flere interessante opgaver ind i dykkerklubben, og jeg ved, at en del af SDU-projektet er, at der skal plantes ålegræs ud i fjorden. Det kan medlemmerne i vores klub sagtens hjælpe med – det er i hvert fald noget sjovere end at ligge og kigge på en død havbund.
I halvfjerdserne var klubben utrolig aktiv inden for arkæologi, men så blev det besluttet, at kun erhvervsdykkere måtte deltage i arkæologiske udgravninger under vandet. Det medførte et stor medlemstab i Neptun.

Siden har klubben sagt ja til alle de opgaver, de kan få – blandt andet at sætte planter ud i søerne ved Tarup Davinde.
- Det hele handler jo om at få medlemmer, og jo flere interessante projekter vi kan deltage i, jo bedre er det, lyder det fra Michael Hansen.

By- og Kulturforvaltningen