Spring til indhold

To nye ansigter i Folkeoplysningsudvalget

Martin Kirkmand og Niels Peter Knudsen træder begge ind i udvalget med et par idéer til, hvad der skal kigges på for at forbedre foreningernes vilkår.

Fokusområder for de nye medlemmer

Ved valget 20. januar blev Jens Jørn Ivarsen erstattet af Martin Kirkmand fra DDS Frie Fugle, mens Niels Peter Knudsen fra Munkebjerg Gymnastikforening overtog Charlotte Vepplers plads i Folkeoplysningsudvalget.

De to nye medlemmer glæder sig til at komme i gang med udvalgsarbejdet, og de har hver især nogle områder, de vil arbejde for at forbedre. For Martin Kirkmand gælder det især, at han godt kunne tænke sig at forbedre foreningernes muligheder for kontinuerligt at udvikle sig.

- Foreningerne bliver drevet af frivillige kræfter, som løbende bliver udskiftet, og derfor er der behov for en løbende kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er ikke bare en engangsinvestering. Og Odense Kommune er faktisk en af de eneste kommuner i landet, som ikke giver tilskud til kurser, der har et udviklingssigte.

Jeg kunne godt tænke mig, at man gør puljerne mere tilgængelige for, at foreningerne må bruge pengene til kurser eller længere kompetenceudviklingsforløb.
Derudover kunne han godt tænke sig at kigge på, hvordan man hjælper de socialt udsatte ud i foreningslivet.

- I dag er det et tungt system, hvis ikke man selv har råd til at betale kontingent. Andre kommuner kører med fritidspas, som administreres af skolerne – er det en måde at gøre det på? Jeg synes, vi skal hole øjne og ører åbne for nye spændende tiltag.

Niels Peter Knudsen vil gerne vil styrke kommunikationen mellem foreningerne og forvaltningen samt sikre en opgradering af foreningernes faciliteter.

- Faciliteterne i byen trænger til at blive forbedret. Det gælder både indendørs- og udendørsfaciliteterne. Og så vil jeg gerne snakke om, hvordan man sikrer, at foreningerne hurtigt kan komme i dialog med forvaltningen om ting, der skal ordnes eller repareres, siger han.

By- og Kulturforvaltningen