Spring til indhold

Goddag til et nyt Folkeoplysningsudvalg

Det nye udvalg får travlt med at udmønte den nye fritidspolitik samt at få genstartet foreningslivet efter corona-nedlukningerne.

Ny periode 2021-2025

20. januar var der valg til Folkeoplysningsudvalget, og forude venter der det nye udvalg fire år som talerør for de folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund i Odense Kommune.

Udvalget består af 13 medlemmer, hvor rådmanden for By- og Kulturforvaltningen er formand for udvalget. Derudover udpeges et medlem af Odense Byråd, og de resterende repræsentanter vælges blandt kommunens idrætsforeninger (3 stk.), børne- og ungdomskorps (2 stk.), øvrige foreninger (2 stk.), oplysningsforbundene (3 stk.) og handicapforeningerne (1 stk.).

Folkeoplysningsudvalget er blandt andet med til at fastsætte tilskudsordninger, bevilge tilskud og har udtaleret i forhold til den del af Odense Kommunes budget, som vedrører kommunens folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund.

I de kommende fire år vil det især være udmøntningen af fritidspolitikken, som blev revideret i 2020 og gælder fra 2021 til 2025, der vil være fokus på i Folkeoplysningsudvalget, fortæller Dorte Ankjær Nielsen, som er sekretær for udvalget.

Fritidspolitikken er centreret omkring følgende tre punkter:

• Sammenhængskraft i fællesskaber - fritidsliv som en essentiel del af velfærden
• Sammenhængskraft i lokalområderne - optimering af faciliteter og anlæg
• Sammenhængskraft i naturen – friluftliv og udeaktiviteter

Derudover vil udvalget have fokus på at få italesat, at fritidslivet er for alle samt at få genstartet hele foreningslivet igen efter coronapandemien.

Det er ikke nødvendigvis en nem opgave, for flere foreninger og især aftenskolerne har oplevet, at mange af kursisterne er forsvundet under pandemien, lyder det fra Dorte Ankjær Nielsen, sekretær for Folkeoplysningsudvalget.

De repræsenterer foreningerne

Udvalget består for den næste 4-årige periode af følgende medlemmer

By- og Kulturforvaltningen