Spring til indhold

De vigtigste udfordringer

Vi har spurgt tre af de gamle medlemmer i Folkeoplysningsudvalget, hvad de store spørgsmål for foreningsområdet er lige nu.

Henrik Schmidt, Højby Skytte- og Gymnastikforening, næstformand i Folkeoplysningsudvalget:


- Der er ingen tvivl om, at vi kæmper med eftervirkningerne af covid-19. Vi skal være meget opmærksomme på, hvordan det går i foreningerne – ja, på hele folkeoplysningsområdet. Er medlemmerne der, eller er de væk? Og hvordan klarer de frivillige sig?

Så har vi også en stor udfordring i forhold til bygningsmassen, som er meget nedslidt, men den politiske aftale “Velfærdens fundament” er en stor hjælp, idet der er sat penge af til at renovere og vedligeholde haller, klubhuse og foreningslokaler. Ydermere er der sat to millioner kroner ekstra af til 2:1 puljen i fem år. Vi håber, at “Velfærdens fundament” og den ekstra bevilling kan være med til at sikre nogle bedre faciliteter for os alle.

Et af vores andre fokusområder er synlighed. Folk ved ikke, hvad Folkeoplysningsudvalget er, så det skal vi have fortalt dem. Vi skal have fortalt dem, at vi varetager deres interesser. Endelig er det også vigtigt for os at holde fast i hinanden i udvalget. For 10-12 år siden sad vi i de forskellige grupperinger og vogtede på hinanden. Det gør vi ikke i dag, for vi får meget mere ud af at stå sammen overfor politikerne.

Når vi står sammen, kan vi være med til at sikre, at borgerne får de bedst mulige vilkår. Vi kan rumme mange forskelligartede mennesker i vores tilbud, men det kræver gode faciliteter og generelt gode vilkår.


Lisbeth Lunding, DOF Paarup Aftenskole:


- Det mest presserende lige nu er for os alle, hvordan får vi deltagerne tilbage.

For aftenskolerne er det altoverskyggende. Sidste nedlukning kom på et dumt tidspunkt, for det var lige der, hvor vi skulle have alle tilmeldinger til forårssæsonen. Det kan vi mærke nu.

I udvalget har vi også talt om, hvordan vi skal få synliggjort hele folkeoplysningsområdet. Vi skal arbejde meget mere på at få talt folkeoplysningen og den betydning, den har for den enkelte borger, uanset om man går stavgang, spiller skak eller går til sprogundervisning, ind i velfærden. De aktiviteter, vi tilbyder, er med til at holde borgerne sunde.

Folkeoplysningen er for alle, men på grund af de bevillinger og den lovgivning, vi har i dag, er det rigtig dyrt at bruge aftenskolen. Derfor er aftenskolen ikke for alle. Det er noget, jeg ved, at de også kæmper med i foreningslivet, hvor børn ikke har råd til at deltage.


Endelig skal vi fortsætte det gode samarbejde, vi har haft på tværs i udvalget. Det når vi rigtig langt med. Vi bekriger ikke hinanden, men bakker hinanden op og samarbejder i den udstrækning, som det overhovedet er muligt. Det er med til at gøre, at vi står stærkt i forhold til de bevilligende myndigheder.


Christian Mandrup Møller, Rollespilsforeningen Føniks:

- En af de største udfordringer, vi sidder overfor, er, hvor let det er blevet at komme i digital kontakt med andre.

Når vi forsøger at invitere folk ind i vores forpligtende fællesskaber, er det lidt svært, for folk skal komme på et bestemt tidspunkt, og det behøver man ikke i et online-fællesskab. Det er en udfordring, der går på tværs af alle foreningstyperne.

Noget andet er, at det er nemt at finde informationer om, hvordan man bliver bedre til noget. I gamle dage skulle man et sted hen og få hjælp af en instruktør til at få og samle alle informationerne – for eksempel hvordan man tilrettelægger en god rollespilsfortælling.

For 10 år siden kunne man måske finde informationer på et messageboard i et hjørne af internettet, men i dag er der YouTube-kanaler med 20 millioner visninger. Folk spørger måske sig selv, hvorfor de behøver at engagere sig bredere, når de kan få den viden, de har behov for, uden at engagere sig i et større fællesskab.

Så spørgsmålet er, om vi kan finde ud af at gøre os attraktive på flere platforme og få folk med, selvom de ikke har de samme behov, som de havde for 10 år siden. En måde at gøre det på er nok at få folk til at indse, at fysiske fællesskaber med forpligtende fællesskaber er bedre og mere givende end ad hoc-fællesskaber, som også kan en masse, men som ikke nødvendigvis giver en reelle relationer. Det er en udfordring, som vi alle står overfor, tror jeg.

By- og Kulturforvaltningen