Spring til indhold

Harpiks - ingen klip kun klister

Fritid og Folkeoplysning vil prøve at ændre harpiks-kulturen. Hallerne i Odense har igennem flere år haft udfordringer med harpiks i hallerne. Nu går vi nye veje for at ændre harpiks-kulturen.

Harpiks er nødvendigt

Gennem flere år har hallerne i Odense været plaget af harpiks og den dertilhørende rengøring. Udfordringen med at nå klargøringen af hallen til de næste brugere har nu resulteret i at Fritid og Folkeoplysning har arbejdet intenst på at finde en løsning, der fortsat giver gode muligheder for at håndbolden fortsat kan blomster og at hallerne kan være klar til de næste brugere.

Onsdag d. 10. november afholder Fritid og Folkeoplysning derfor harpiks-kursus for halinspektører og rengøringspersonale i de selvejende haller. Her vil der være en debat om, hvordan vi i de selvejende haller kan løse udfordringerne med harpiks. Samtidig vil vi i samarbejde med rengøringen i de kommunale haller sætte samme løsning ind som i de selvejende haller.

Fritid og Folkeoplysning er i dialog med Dansk Håndbold Forbund om mulighederne for, at DHF også internt kan sætte fokus på ”God Harpiks Kultur” på deres træneruddannelser og for deres medlemmer. Dialogen fortsætter også i fremtiden, hvor vi har tilbudt at assistere med viden og inputs fra kommunal side.

Vi ønsker fra Fritid og Folkeoplysning at indsamle viden om hvordan indsatserne påvirker arbejdsmiljøet og -belastningen for halinspektørerne, så vi har et bedre overblik over indsatsens værdi. På den baggrund kan vi forhåbentlig være med til at understøtte andre kommuner på den lange bane.

Der vil være en undersøgelse før ikrafttræden af aftalen mellem de selvejende haller og de kommunale haller, samt en efterfølgende evaluering på indsatsen efter kurset.

Ydermere samarbejder vi med flere andre kommuner om udfordringen med harpiks. Her vil vi på et kommende møde præsentere resultaterne af vores undersøgelse de ændringer der foretages i forlængelse heraf.

By- og Kulturforvaltningen