Spring til indhold

Kold Tekniske Gymnasium

På Kold Tekniske Gymnasium får du en god og udfordrende undervisning med plads til eliteidræt.

Billede af en håndspiller og en golfspiller
Billede venligst udlån af Kold Tekniske Gymnasium

Hvad tilbyder Kold Tekniske Gymnasium - HTX?

Kold Tekniske Gymnasium tilbyder udfordrende undervisning, nye venner og plads til både at lære og til at være. Vælger du studieretningen Sund & Idræt med studieretningsfagene Bioteknologi A og Idræt B, tilbyder de en særlig ordning til dig som eliteidrætsudøver. 

Ordningen består af

  • Skemafri tirsdag og torsdag morgen
  • Vejledning og coach tilbud til den enkelte eliteidrætsudøver
  • Mulighed for styrketræning
  • Stor fleksibilitet med hensyn til opgaver, afleveringer og fravær
  • Månedlige opfølgningsmøder med eliteidrætseleven

Kontaktpersoner

Studievejleder Sine Christensen, mail sc@koldcollege.dk, tlf. 20 34 30 35

Rektor Thomas Asmus Pedersen, mail thap@koldcollege.dk, tlf. 21 33 23 33

 

Antal elever på ordningen

Der er i skoleåret 2019/2020 indskrevet 6 elever på ordningen.

 

Find flere oplysninger om uddannelsen

Kold Tekniske Gymnasiums hjemmeside kan du se mere om uddannelsen. 

 

Primære samarbejdspartnere

  • Diverse klubmiljøer
  • Odense Kommune

By- og Kulturforvaltningen