Spring til indhold

Støtte til talentudvikling

Fritid og Folkeoplysning støtter talentudviklingsmiljøer og medfinansierer træningsaktiviteter og kompetenceudvikling

Beachvolleyspiller kaster sig efter en bold
Billede fra Colourbox

Odense Kommune ønsker en sund, langsigtet, strategisk og ansvarlig udvikling af eliteidrætten i Odense. Vi vil specielt have fokus på at bidrage til at skabe og udvikle rammer, livsbetingelser og udviklingsmuligheder for lokale, unge eliteidrætsudøvere.

Det er således en helt overordnet ambition at bidrage til at skabe og udvikle gode talentudviklingsmiljøer i Odense. 

Vi yder overordnet støtte til

Made in Odense - støtte til aktiviteter

Fritid og Folkeoplysning støtter lokale talentudviklingsaktiviteter som f.eks. etablering og drift af lokale eller regionale talentcentre i Odense og på Fyn.

Vi indgår samarbejdsaftaler med klubber/talentudviklingsmiljøer, der årligt modtager støtte fra ’Made in Odense’ på 25.000 kr. eller mere.


Der kan også søges støtte til konkrete talentudviklingsinitiativer for individuelle udøvere.

Som udgangspunkt gives der ikke støtte til; 

 • Erhvervsvirksomheder (A/S, ApS og lignende)
 • Klubber/talentudviklingsmiljøer med samlede årlige udgifter til elite- og talentudvikling på mere end 5 mill.  kr.

 

Kompetenceudvikling af klubber, ledere, trænere, forældre og aktive udøvere

Typer af kompetenceudviklingsinitiativer der støttes;

 • Større, tværgående initiativer af op til 3 måneders varighed
  Finansiering: Fritid og Folkeoplysning
 • Større eller mindre initiativer udviklet i samarbejde med den enkelte klub/miljø – og evt. også specialforbund
  Finansiering: op til 50% fra Fritid og Folkeoplysning
 • Inspirations- og debatarrangementer – sædvanligvis hverdagsarrangementer a 3-4 timers varighed
  Finansiering: Fritid og Folkeoplysning
 • Pulje øremærket deltagelse i leder- og/eller trænerkurser, seminarer, konferencer og lignende
  Målgruppe: Formænd, elite-, sports- og/eller talentudviklingschefer, ledende trænere
  Finansiering: op til 50% fra Fritid og Folkeoplysning

By- og Kulturforvaltningen