Spring til indhold

Røgfrie miljøer


Her kan du læse om reglerne for røgfrie miljøer i forhold til foreninger og frivillige.

Dette gælder allerede i dag

Formålet er at udbrede røgfrie miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

For foreninger og aftenskoler betyder det, at:

  • der er rygeforbud på hele matriklen ved børneinstitutioner, skoler, uddannelsessteder og anbringelsessteder for børn og unge under 18 år.

  • rygeforbuddet gælder alle kommunale indendørs- og udenomsarealer dvs. skolegårde, idrætspladser/fodboldbaner, legepladser og andre udendørsarealer. Det gælder alle (forældre, medlemmer, tilskuere m.fl.), der færdes på og benytter disse arealer, altså også foreninger, der benytter faciliteterne efter almindelig skoletid og i weekender.

  • det er uden betydning, om der er tale om offentlige, selvejende eller private institutioner.

  • det er også uden betydning, om institutionens område af besøgende opfattes som en del af det offentlige rum, en park eller lignende.

By- og Kulturforvaltningen