Spring til indhold

Frivillige på dagpenge eller efterløn

Som frivillig, skal du være opmærksom på dine dagpenge eller efterløn.

Der gælder særlige regler for, hvilket slags frivilligt arbejde, du må udføre, hvis du er på dagpenge eller efterløn. 

Du kan lave mange slags frivillige aktiviteter, ligeså meget som du har lyst til, uden at det medfører træk i din ydelse. Visse former for frivilligt ulønnet arbejde medfører dog træk i efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge time for time. Er du efterlønsmodtager, kan du arbejde op til 15 timer, uden det medfører træk ydelsen. Modtager du arbejdsløshedsdagpenge, er grænsen 10 timer pr uge.

Du har pligt til skriftligt at orientere din A-kasse om, at du arbejder frivilligt. Beskriv helt konkret, hvad dine opgaver går ud på, i hvilken organisation du er frivillig, og hvor mange timer om ugen du er frivillig. Sørg for at få en skriftlig kvittering på, at A-kassen har modtaget din orientering. Det er din A-kasse, der har myndighed til at afgøre, hvordan din frivillige indsats kategoriseres.

Vi anbefaler derfor, at du ikke begynder på at lave frivilligt arbejde, før du har en skriftlig afgørelse fra A-kassen om, at du ikke overtræder reglerne.


Læs mere i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes guide: Regler for frivillige på dagpenge eller efterløn

 

By- og Kulturforvaltningen