Spring til indhold

Undervisning af handicappede

- hvornår kan der ydes tilskud til handicappede i aftenskolerne.

Tilskud til handicappedes undervisning 

Der kan ydes forhøjet tilskud til handicappede,hvis

 • deltageren er afskåret fra at deltage på lige vilkår med ikke-handicappede på et hold 
 • deltageren er handicappet i forhold til det konkrete emne.
 • en særlig tilrettelæggelse og pædagogisk indsats for at deltageren gør, at han/hun kan opnå fuldt udbytte af undervisningen

Undervisningen kan tilrettelægges på forskellige måder

 • de handicappede kan integreres på et almindeligt hold
 • aftenskolen kan vælge at oprette et hold der er særligt tilrettelagt for deltagere med handicap i forhold til emnet.

Undervisning, hvor hovedformålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap (også kaldet kompenserende) undervisning er ikke tilskudsberettiget i henhold til Folkeoplysningsloven. Det hører under anden lovgivning. 

 

Dokumentation på handicap

Aftenskolen er ansvarlig overfor Odense Kommune, at deltagerne er handicappet i forhold til emnet. Er du i tvivl om deltageren er handicappet i forhold til emnet, så kontakt Fritid og Eliteidræt.

Ledere og lærere skal være klar over deltagerens handicap i forhold til det konkrete emne. De skal vide hvilke særlige hensyn og pædagogiske indsatser, der skal iværksættes for den enkelte deltager eller holdet. De særlige hensyn og pædagogiske indsatser skal kunne dokumenteres overfor Odense Kommune, hvis vi beder om det. Der vil løbende blive foretaget stikprøvekontrol.

Deltagere, der er handicappet i forhold til et emne, skal underskrive en deltagerkvittering om, at han/hun på grund af fysisk eller psykisk handicap, herunder læse/staveretardering, er afskåret fra almindelig undervisning i forhold til det pågældende fag. Deltagerkvitteringen finder du på dette link under afsnit 9.  Erklæringen/deltagerkvitteringen kan også gives af den offentlige myndighed, værge eller institution, hvor pågældende bor, hvis det er problematisk for den handicappede selv at udfylde erklæringer.

Aftenskolen skal hvert år indsende deltagerkvitteringer eller lister med samme oplysninger som på kvitteringen på alle handicappede til Fritid og Eliteidræt.  

 

Særlige tilskud fra Kulturstyrelsen til handicappede

Som aftenskole har I mulighed for at søge tilskud til handicappedes deltagelse i undervisningen udover det ekstra tilskud der ydes fra kommunerne.

På Kulturstyrelsens hjemmeside kan I se mere om, hvem der kan søge, hvad formålet er med ordningen og meget andet. Følg dette link. 

 

Eksempler på tilrettelæggelse af undervisning:

Handicappede deltagere på et almindeligt hold

 • En kørestolsbruger er en almindelig deltager i fag som f.eks. historie, geografi, sprog. I f.eks. yoga vil den pågældende være handicappet i forhold til emnet.
 • En person, der f.eks. er ordblind, er almindelig deltager i f.eks. tegning og maling. I f.eks. fagene tysk og fransk kan pågældende være handicappet i forhold til emnet.

Undervisning specielt tilrettelagt for handicappede

 • Kurser i f.eks. filosofi, historie og litteratur tilrettelagt for personer, der er udviklingshæmmede eller sent hjerneskadede er handicapundervisning, hvorimod de samme emner tilrettelagt for bevægelseshandicappede ikke er handicapundervisning.

Ikke tilskudsberettiget undervisning - kompenserende undervisning

 • “Ryghold” tilrettelagt for personer med dårlig ryg.
 • Kurser for angstlidende, hvor emnet og formålet er at formindske angstfølelsen.
 • Kurser for blinde i blindskrift.

 

Opdateret 07-07-2016

By- og Kulturforvaltningen