Spring til indhold

Nedsat deltagerbetaling

Det er billigere for nogle grupper, når de går til aftenskolerundervisning.

Odense Kommune yder tilskud til deltagerbetaling med 3 kr. pr. time, hvis undervisningen foregår på en aftenskole i Odense, og deltageren er bosiddende i Odense.

For at modtage tilskud til nedsat deltagerbetaling, SKAL deltageren oplyse sit personnummer til aftenskolen.

Tilskuddet udbetales ikke til deltagerne, men kursusprisen er nedsat i forhold til de øvrige deltagere.

Nedsat deltagerbetaling gælder for

  • alle der modtager en social pension
  • efterlønsmodtagere
  • studerende med studiekort. Kortet skal være forsynet med årsmærkat for det år undervisningen foregår

Personer med tjenestemandspension eller andre private pensioner er ikke berettiget til nedsat deltagerbetaling.

Dokumentation

  • fornøden dokumentation forevises for aftenskolen eller
  • deltageren underskriver en erklæring om deltagerens berettigelse til at deltage til nedsat deltagerbetaling.

Udbetaling af tilskud

Tilskud til nedsat deltagerbetaling udbetales til den enkelte aftenskole i det kalenderår, hvor undervisningen foregår.Tilskuddet udbetales, når aftenskolen har indsendt deltagerkvittering eller anden dokumentation.

Deltagerkvitteringer udleveres i Fritid- og Eliteidræt.

 

Opdateret 05-07-2016

By- og Kulturforvaltningen