Spring til indhold

Udbetaling af tilskud

Aftenskoler får hvert år afsat en ramme til løn.

Der ydes tilskud til følgende;

  • undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne
  • undervisning for børn og voksne sammen. Meningen med denne tilrettelæggelsesform er ikke at fylde et voksenhold op med børn, men at gennemføre en undervisning, der bygger på, at begge parter får udbytte af undervisningen, som f.eks. på et mor/far/barn-it hold. Børn der deltager på disse hold betaler i lighed med voksne.

Aftenskoler, der ikke er medlem af en landsorganisation, kan vælge om de selv vil stå for udbetaling af løn, eller om Odense Kommune skal tage sig af dette. 
Nye aftenskoler, der ikke er tilknyttet en landsorganisation, skal have lønnen udbetalt af Odense Kommune de første to år.

Odense Kommune afregner egenandel hvert kvartal for de aftenskoler, hvor vi foretager lønudbetaling.

 

Der ydes kun tilskud til undervisningstimer, der følger satserne i løncirkulæret. Dog er det muligt at aflønne foredragsholdere højere eller lavere end den fastsatte takst. Der ydes ikke tilskud til foredragsholdere, der ikke modtager honorar. 


Det maksimale tilskud udgør:

1/3 af de samlede lærer-/lederlønsudgifter for almen undervisning/foredrag,

4/7 for instrumentalundervisning,

7/9 for undervisning af handicappede.

 

Tilskud til foredrag


Foredrag afregnes med 1/3 af det afholdte foredragshonorar, dog højst et beløb svarende til 6 undervisningstimer.

Det er muligt for foreningen, at engagere en foredragsholder og aflønne med mere end 6 undervisningstimer. Foreningen skal selv afholde merudgiften udover det kommunale tilskud.

 

Det er ligeledes muligt at engagere en foredragsholder, som ikke skal have så stort et honorar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 01-07-2016

By- og Kulturforvaltningen