Spring til indhold

Hvor mange må der være på et hold?

- der er regler for holdstørrelse i Folkeoplysningsloven.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 22

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Det er jer som aftenskole, der bestemmer hvor mange deltagere, I vil have på de enkelte hold. 

Dog er forudsætningen for at modtage det forhøjede tilskud til instrumental- og handicapundervisning at undervisningen afvikles på små hold. 

Et lille hold består af 3-8 deltagere ved instrumentalundervisning og 4-8 deltagere ved handicapundervisning.

Der kan ikke dispenseres fra dette. 


Opdateret 10-11-2015

By- og Kulturforvaltningen