Spring til indhold

Emneafgrænsning

- der er en del regler for, hvilke hold der kan og ikke kan ydes tilskud til. I dette afsnit kan du se meget mere om afgræsningen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 22

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Der kan ikke ydes tilskud til aftenskoleundervisning, studiekredse og foredrag, hvis formålet med undervisningen er agitation, behandling, underholdning eller udbredelse af overtro.


Der ydes heller ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke.

Dette gælder både teoretisk undervisning og udøvelse i praksis.

 

Dans :

1. Dans , der ikke kan modtage tilskud, har til formål at give undervisning i forskellige danse, der anvendes til selskabsbrug, og som indgår i discipliner, hvori der afholdes konkurrence på nationalt og internationalt plan.


2. Ballet
, der heller ikke kan modtage tilskud, opfattes som en æstetisk disciplin, der har til formål at give et (kunstnerisk) udtryk gennem dansen. Dette gælder både klassisk ballet og jazzballet.

 

3. Folkedans , må for at kunne godkendes have en kulturhistorisk, folkloristisk tradition som baggrund, og kan ikke omfattes af  danse, der kan henregnes under 1., selv om nogle af dem har et folkloristisk udspring. 


By- og Kulturforvaltningen