Spring til indhold

Ekskursioner

I må gerne tage på inspirationsture ud i landet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 22

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Aftenskolerne kan godt tilrettelægge en del af undervisningen på hold udenfor Odense Kommune, hvis

  • hovedparten af timerne, minimum 75% afvikles i Odense Kommune
  • undervisningen, der foregår udenfor Odense Kommune har direkte relation til emnet på  holdet
  • alle deltagere på holdet får tilbud om at deltage

Der ydes kun tilskud til undervisningstimerne ikke rejseudgifter m.m.
Opdateret 10-11-2015

By- og Kulturforvaltningen