Spring til indhold

Deltagerregistrering og deltagerbetaling

Hold styr på jeres administration.

Deltagerregistrering 

Folkeoplysningsloven og Odense Kommune har ikke krav om, at I skal registrere undervisning på de enkelte hold.

Vi vil anbefale, at I gør det, da oplysningerne om undervisningstimer, deltagere med mere kan anvendes som dokumentation i forbindelse med revisionen.

Vi har udarbejdet et holdskema, som I er velkommen til at benytte.

Holdskemaet ligger digitalt og kan hentes på dette link - se afsnit 9 - "Holdskema til registrering af timer og deltagere". 

Deltagerbetaling

Deltagerne skal betale for undervisningen, hvis den skal være tilskudsberettiget, men den enkelte aftenskole træffer selv beslutning om størrelsen af deltagerbetalingen.

 

Aftenskolen skal overfor Odense Kommune kunne dokumentere, at der er betalt for undervisningen. 


Opdateret 18-10-2019

By- og Kulturforvaltningen