Spring til indhold

Deltagere fra andre kommuner

Borgere fra andre kommuner er meget velkommen til at deltage i aftenskolernes undervisning i Odense.

Udenbys borgere er meget velkommen 

Når en borger fra en anden kommune deltager i aftenskoleundervisning i Odense Kommune, så søger vi om mellemkommunal refusion. Det betyder, at bopælskommunen kommer til at betale for det kommunale tilskud.

I Odense er det rigtig mange penge hvert år, da vi en stor kommune med mange aftenskoler og hold. 

 

Det skal vi have oplyst:

  • cpr. nr.
  • navn, adresse, postnr. og kommune
  • kursets startdato
  • emne
  • tilrettelæggelsesform (almen, handicap eller instrumental)
  • oplysningerne skal gerne afleveres på et excelark

Deltageren SKAL oplyse hele sit personnummer, jvf. Folkeoplysningslovens § 43, til aftenskolen.  

Odense Kommune søger mellemkommunal refusion for voksenundervisningen hos den kommune, hvor deltageren er hjemmehørende og tilmeldt folkeregistret på kursets starttidspunkt.

 

Der er dog én undtagelse! - Der kan ikke søges om refusion for personer fra andre kommuner, der deltager i foredrag. Disse personer skal derfor ikke oplyse personnummer til aftenskolen.¨

 

Indtægten fra mellemkommunalrefusion

Indtægten fra den mellemkommunale refusion indgår i den samlede ramme til aftenskoleundervisning- Det er derfor vigtigt, at alle aftenskoler indsender oplysninger på samtlige udenbys deltagere. Vi er en stor kommune og tiltrækker mange deltagere fra vores omegnskommuner, så det bliver til store indtægter hvert år. 

Anbragte personer i Odense Kommune

I Odense Kommune er der personer, som er tilmeldt folkeregistreret i Odense Kommune, men som ved beregning af tilskud fra staten til kommunerne indgår i folketallet i en anden kommune. Disse personer er som regel handicappede, og bor enten på en institution eller er i familiepleje.

Derfor gælder det samme for disse personer, at Odense Kommune kan opkræve betaling for undervisningen hos den anden kommune. For at kunne sende regninger på disse personer er det nødvendigt, at oplysninger om deltagere, der er handicappet i forhold til emnet, indsendes til Fritid og Eliteidræt.

Opdateret 01-07-2016

By- og Kulturforvaltningen