Spring til indhold

Ansøgning om tilskud til undervisning

- Vi kun har én årlig ansøgningsfrist.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 22

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Ansøgningsfrist for tilskud til undervisning er hvert år den 1. oktober til det efterfølgende kalenderår.

Dog kan nye aftenskoler søge på et vilkårligt tidspunkt det år, hvor de er godkendt.

Tilskud til undervisning bevilges altid for et kalenderår ad gangen, og der ansøges via Fritidsportalen - www.odense.dk/fritidsportalen.


Efter 1. oktober fordeles det afsatte beløb til aftenskoleundervisning. Fordelingen sker efter nogle helt fastsatte kriterier. Nye aftenskoler kan dog maks. få bevilget 20.000 kr. til undervisning det første år.


Opdateret 09-10-2019

By- og Kulturforvaltningen