Spring til indhold

Annoncering og åbenhed

- aftenskoler skal være åbne for alle og annoncere deres hold.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 22

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Aftenskolen skal kunne redegøre for, at virksomheden generelt er offentlig tilgængelig enten på deres hjemmeside,

www.aftenskole.nu eller ved udsendelse af program, annoncering i aviser, opslag i lokale supermarkeder, biblioteket m.m. 

Når en aftenskolen har åbnet for tilmelding, så kan den enkelte kursist ved tilmelding ikke altid sikres deltagelse på et bestemt hold, da holdet kan være overtegnet.

Aftenskolen har også ret til at vurdere, om deltageren har de relevante forudsætninger for at deltage på  holdet f.eks. kor for øvede, syning for meget øvede, sprog på forskellige niveauer og så videre. 


Disse krav er deltagernes garanti for, at der ikke sker generel udelukkelse af interesserede deltagere. 

Afgrænset deltagerkreds.

Folkeoplysningsudvalget kan iht. lovens § 7 stk. 4  beslutte, at tilbyde undervisning for en bestemt deltagerkreds, hvor særlige forhold gør sig gældende f.eks. på institutioner, virksomheder eller lignende. Dog må undervisningen ikke være et led i institutionens normale aktivitetstilbud eller behandling eller i øvrigt træde i stedet for undervisning m.v., der hører under anden lovgivning.

 

Kurser særligt tilrettelagt for kvinder eller mænd er tilladt.Opdateret 10-11-2015

By- og Kulturforvaltningen