Spring til indhold

Godkendelse af lokaler til undervisning

Godkendelse af lokaler til undervisning

Ønskes et lokale godkendt til undervisning, skal der altid søges om tilladelse til anvendelsen.

Ansøgningen skal sendes til Plan og Byg – Byggesag.

Byggesag vil vurdere om anvendelsen vil kræve en byggetilladelse og om der kan opnås tilladelse til anvendelsen.

Ansøgningen finder du på odense.dk/byggesag under erhvervsbyggeri.

Ansøgningen skal ledsages af følgende tegninger:

1.       En målfast tegning der viser hvordan lejemålet er indrettes og om der sker ændringer på denne indretning. Tegningen skal også indeholde oplysning om toilet forhold

2.       Brandplan der viser flugtveje og branddøre herunder også antal personer som lokalerne skal godkendes til samt størrelsen på vinduerne i lokalet

3.       Oplysning om lofthøjen og evt. ventilationsanlæg

4.       Ansøgning skal altid vedlægges en skriftlig accept fra udlejer af lokalet.

Normalt vil der altid blive opkrævet et gebyr.

Reglerne for indretning af bygninger eller ændre anvendelsen, kan du finde på odense.dk/byggesag under erhvervsbyggeri og hvad skal bygningen bruges til. Her er der også et link til Bygningsreglementet BR-10 og gebyr regler.

Opdateret 23-09-2019

By- og Kulturforvaltningen