Spring til indhold

Sådan udfyldes lønmaterialet

Det er vigtigt at lønmaterialet er udfyldt korrekt. Følg derfor vejledningen.

Ved nyansættelser skal I indsende nedenstående oplysninger til personalehr.bkf@odense.dk

 

Oplysningerne sendes umiddelbart efter ansættelse og inden udgangen af ansættelsesmåneden.

  • Oplysning om lønmodtagers cpr.nr. og navn
  • Ansættelsesdato

Skema til indberetning af timer udfyldes iht. vejledning på bagsiden  

  1. Der skal udfyldes én indberetning pr. måned for hver lønmodtager.  
  2. Der. skal være korrekt angivet CPR-nr.
  3. Rubrik for "Etabl. virksomhed" skal udfyldes (evt. stempel) af hensyn til korrekt identifikation og kontering af de anviste ydelser. + kontonummer udleveres hos Fritid og Eliteidræt.
  4. Ved eventuel anvisning af sygedagpenge angives det beregnede beløb i rubrik for "bemærkninger".  
  5. Intet beløb kan komme til udbetaling uden attestation fra aftenskolen.  
  6. Indberetning indsendes månedsvis og skal være Lønteamet i hænde senest 2. hverdag i den følgende måned. Ikke rettidigt fremsendte indberetninger vil blive overført til næste måneds ordinære lønudbetaling.  
  7. Indberetning om udbetaling af vederlag må ikke fremsendes før registrering af lønmodtageren har fundet sted

 

Her kan du hente skemaet

By- og Kulturforvaltningen