Spring til indhold

Løn, sygefravær og undervisningslektion

- hvilke satser gælder for aftenskolerne, og hvor lang er en undervisningslektion?.

Lønsatser i aftenskolen pr. 1/4 2016

Lærerløn 267,53 kr.  (300,97 kr. inkl. feriepenge)

Lønramme til ledelse: 13% af lærerløn = 34,78 kr. (39,12 kr. inkl. feriepenge)

Løn til timelønnede ledere: 193,59 kr. (217,79 kr. inkl. feriepenge)

 

Undervisningslektion

En undervisningslektion er på 45 minutter. 

 

For hver undervisningslektion på 45 minutter ydes der betaling for 1,6 arbejdstime. Ved andre lektionslængder forhøjes eller nedsættes lønnen forholdsmæssigt. Der lønnes kun for gennemført undervisning, medmindre undervisningen aflyses med mindre end én uges varsel. 

 

Lønnen for en undervisningslektion omfatter

  • fælles planlægning, samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen
  • medvirken til pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisning som f.eks. forløbsbeskrivelser, fremmødelister og lignende
  • pauser

Pauserne længde er ikke anført i løncirkulæret, og det beror derfor på en aftale mellem den enkelte lærer og aftenskole. Pauserne skal altid ligge udover de 45 minutters undervisning. 

 

Sygefravær

Sygefravær skal meddeles arbejdsgiveren inden arbejdet skulle være påbegyndt. For lærere ved aftenskolen anbefales at sygdom meddeles senest 2 timer før undervisnings start, så arbejdsgiverne har mulighed for at aflyse undervisningen. 

 

Der kan udbetales sygedagpenge hvis lønmodtageren er:

  • ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller hvis man er kommet til skade
  • bor i Danmark
  • betaler skat af sin indtægt
  • opfylder nærmere fastsatte krav til beskæftigelse

 

For at modtage sygedagpenge som lønmodtager kræves at

  • lønmodtager indenfor de seneste 8 uger har haft mindst 74 timers beskæftigelse, svarende til 46,25 undervisningslektioner

 

Sygedagspenge

I kan finde alle satser, regler for sygedagpenge med mere på dette link

 

 

ATP, AUB, AES, Finansieringsbidrag, Feriekonto og Barsel.dk

På ATP's hjemmeside kan du læse alt om ATP, AER., AES, finansieringsbidrag, feriepenge og barsel.dk. 
ATP, Feriegodtgørelse og Skat indberettes via eIndkomst.

Opdateret 22-10-2019

By- og Kulturforvaltningen