Spring til indhold

Funktionærloven

Se hvem der er omfattet af Funktionærloven.

Alle kontormedarbejdere og medarbejdere, der udfører ledelse på vegne af arbejdsgiveren, og som er ansat i gennemsnitlig mere end 8 timer om ugen, og som væsentligst har disse arbejdsområder, er omfattet af Funktionærloven.
 

Undervisere er således ikke omfattet af loven, hvorimod HK-ansatte og div. projektledere m.v. er omfattet af funktionærloven.

 

Med "væsentligst" menes at vedkommende bruger de fleste arbejdstimer på funktioner, der falder ind under funktionærlovens bestemmelser. Hvis man f.eks. er underviser i 20 arbejdstimer om ugen og har ledelsesfunktioner i 8 timer om ugen, er man ikke omfattet af funktionærloven. Omvendt, hvis man har undervisning i 8 timer om ugen og har 20 ledelsestimer, vil man være omfattet af funktionærloven.

 

Se Funktionærloven på dette link 


Opdateret 30-11-2015

By- og Kulturforvaltningen