Spring til indhold

God sommer

Fritid og Folkeoplysning ønsker alle en god sommer efter et meget anderledes første halvår af 2020

Det har været et anderledes halvår i Fritid og Folkeoplysning, hvor vi den 1. januar flyttede ind i Odense Idrætspark. Kort efter fulgte Covid-19 nedlukningen og så genåbningen. Det har været et halvår med en masse nyhedsbreve, mails m.m. til alle aftenskoler og foreninger.

Vi håber, at I alle har det godt, og at tingene forhåbentlig er så normale som muligt efter sommerferien.

Fritid og Folkeoplysning er at træffe hele sommeren, men vi kører med mindre bemanding, hvorfor det ikke er sikkert, at vi kan svare på alle spørgsmål.

Når vi er tilbage fra ferien, så tager vi bl.a. hul på følgende større opgaver

  • Revision af Fritidspolitikken
  • starter uddannelse af medarbejdere og bestyrelser i de selvejende- og foreningsejede haller
  • ·opsætter hallmonitorsensor-enheder i alle haller i samarbejde med Lokale- og anlægsfonden
  • sætter gang i udvikling af området Højbjerg
  • med mere

Vi vil i de kommende nyhedsbreve sætte fokus på flere af disse emner og holde jer orienteret herom.

 

By- og Kulturforvaltningen