Spring til indhold

Fritid og Folkeoplysning ser dagens lys

Rune Bille, chef for Fritid og Folkeoplysning, fortæller, hvordan Fritid og Folkeoplysning vil samarbejde med foreningerne i fremtiden.

Hvad siger chefen

Rune Bille har været chef for Odense Idrætspark siden 2017. Nu har han også fået ansvaret for afdelingen Fritid og Eliteidræt, som flyttede ud i Odense Idrætspark 1. januar i år. Fritid og Eliteidræt og Odense Idrætspark hedder nu Fritid og Folkeoplysning.
 
Hvad kommer omstruktureringen til at betyde for foreningerne?

  • En af vores kerneopgaver er at støtte foreningslivet - og den vil vi blive ved med at have fokus på. Vi kommer dog ikke udenom, at vi er blevet beskåret, og derfor er vi nødt til at prioritere vores arbejdsopgaver. Der er ting, som foreningerne kunne få hjælp til i gamle dage, som de ikke kan få hjælp til nu, men vi har gjort os meget umage med at ramme de steder, hvor det kommer til at gøre mindst ondt på foreningerne. 

Hvilke områder bliver ramt?

  • Talentudviklingsarbejdet bliver beskåret med en person, og der er også andre områder, men jeg vi gerne pointere, at vi er meget afhængige af at have et godt samarbejde med foreningerne, og derfor vil vi også være meget fleksible og forandringsvillige i den her proces. Der er intet, som er skrevet i sten.

Hvordan kontakter man Fritid og Folkeoplysning?

  • Vi er rykket ud, hvor vores kunder er, og det er rigtig godt. Nu sidder vi alle i Odense Idrætspark. Vi er der hver dag, og vi et let tilgængelige. Det er en stor fordel for brugerne. Sammenlægningen af de to afdelinger betyder også, at sagsbehandlingen nu bliver mere flydende og hurtigere. Nu sidder vi skulder ved skulder, og derfor kan vi løse tingene hurtigere. Der er simpelthen blevet kortere til de gode beslutninger, for nu er al vores viden samlet på et sted.

Er der noget, foreninger skal være opmærksomme på er anderledes end før sammenlægningen?

  • Vi er i en fusionstid, og det betyder, at vi lige skal finde vores ben. Alt går rigtig godt, og sammenlægningen af de to kulturer har været uproblematisk, men vi skal som sagt lige finde vores ben. Hvis man ude i foreningerne har en opfattelse af, at kvaliteten af vores arbejde er nedadgående, så hører vi rigtig gerne om det. Vi tager selvfølgelig også gerne imod ros. 

Hvor skal Fritid og Folkeoplysning bevæge sig hen på sigt?

  • Vi skal blive ved med at bevæge os sammen med foreningerne. Vi skal i afdelingen lære at drage fuld nytte af, at vi nu sidder sammen, og så skal vi skabe et miljø hvor foreningerne er rigtige stolte af at høre til i Odense. Hvis jeg skal helt op på den høje klinge, så vil jeg sige, at vi vil arbejde mod at blive et nationalt forbillede på, hvordan man drifter fritidsfaciliteter til glæde og gavn for foreninger. Det tror jeg vi har en chance for at opnå nu, hvor vi er blevet lagt sammen.

By- og Kulturforvaltningen